NAŠE SLUŽBY

 • ikona
 • ikona
 • PROJEKTOVÉ ZABEZPEČENIE POZEMNÝCH STAVIEB

ŠTÚDIA stavebného objektu

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

REALIZAČNÝ PROJEKT

    

 • ikona
 • ikona
 • PRÍSLUŠNÉ PROFESIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
Zabezpečenie všetkých profesií potrebných k projektovej dokumentácii
 • ikona
 • ikona
 • ODBORNÉ PORADENSTVO KONŠTRUKČNÝCH STAVIEB

Pri pozemných stavbách a zatepľovaní bytových domov

 • ikona
 • ikona
 • INŽINIERSKA
  ČINNOSŤ

Zabezpečujeme k projektovej dokumentácii

Inžinierska činnosť

K projektovej dokumentácii zabezpečujeme aj inžiniersku činnosť:

 • stanoviská dotknutých orgánov potrebných k vydaniu stavebného povolenia (vodárne, elektrárne, plynárne, ŽP - životné prostredie, ÚHA - Ústav hlavného architekta)
 • vybavenie stavebného povolenia

Inžiniersku činnosť zabezpečujeme aj pre rôzne typové projekty stavieb.

NAPÍŠTE NÁM

overovací kód
created by | webex media